شبکه ارتباطی معلمان پایه اول

گروه آموزشی پایه اول شهرستان جوین با حمایت و همکاری مجتمع آموزشی و پرورشی جهاد عباس آباد عرب

نمونه برگ شرح حال

 

 نمونه برگ شرح حال:

 

          

برگ شرح حال:

 

 

              

مشخصات فردي :

نام و نام خانوادگي :                      متولد :    /    /                 محل تولد :

نام پدر:                                      ميزان تحصيلات :                         شغل پدر :

نام و نام خانوادگي مادر:                  ميزان تحصيلات :                       شغل مادر:

تعداد فرزندان :                                        فرزند چندم است :

همکار اصلی دانش آموز در منزل:   

آیا با خانواده خود زندگی می کند؟                            

آیا بیماری خاص دارد؟

 

آیا محدودیت در انجام ورزش دارد؟

 

اسامي خواهران و برادران و ميزان تحصيلات آنها :

 

رديف

نام خواهر يا برادر

تحصيلات

شغل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس منزل :

 

شماره تلفن منزل :                        شماره همراه پدر:                       

 سایر موارد:

                                                      

                                                                       

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم آبان ۱۳۹۰ساعت 0:49  توسط محمد مهری  |